STEREOTYPES
TEGEN EEN MUZIKALE MONOCULTUUR

Muziek is alomtegenwoordig: op school, op het werk, bij de kapper en in de concertzaal. Overal in deze ruimten waar muziek – individueel of collectief – intensief wordt ervaren, komen we ze tegen: de stereotypes: docenten, leerlingen, deskundigen, stars, fans. Uit het samenspel van al deze stereotypes is onze muziekcultuur ontstaan, met rituelen en conventies die we tegenwoordig meestal als vanzelfsprekend beschouwen. Dit soort stereotypen hebben ook de Innsbrucker Musikverein opgericht en gedragen; het 200-jarig jubileum van deze vereniging vormt de aanleiding voor deze tentoonstelling. De bezoekers, zelf behorend tot verschillende 'muzikale' stereotypes, worden uitgenodigd in deze muzikale ruimten hun eigen plek te zoeken en dóór te vragen. Welke plaats neemt muziek in onze maatschappij in? In hoeverre maakt muziek nog deel uit van de klassieke onderwijscanon? In hoeverre draagt muziek bij aan onze identiteit? Wie zijn de stereotypes die zich bijzonder intensief met muziek bezighouden? Wat drijft hen? De muziek-kosmos waar de tentoonstelling de bezoeker in meeneemt, is allesbehalve een monocultuur.