FRISSE LUCHT? VRIJHEID! FIETS!

De individuele, eenvoudige, snelle en ecologische verplaatsing over korte afstanden vindt tegenwoordig meer dan ooit per fiets plaats. Maar de fiets dient behalve als vervoermiddel ook als transport-, vrijetijds- en sportmiddel. De oudste voorloper van de fiets was de loopfiets, de zogenaamde draisine, die zich ook in Tirol tot het eerste individuele vervoermiddel voor iedereen ontwikkelde, en tot de wegbereider voor motor en automobiel. De expositie, die georganiseerd wordt in directe samenhang met het WK wielrennen in Tirol, buigt zich over technische en cultuurhistorische aspecten en verkeers- en sociaal-politieke vraagstukken rondom de fiets in de huidige tijd.