VUUR

Deze expositie van het Volkskunstmuseum is gewijd aan een centraal element van de cultuur. Vuur heeft enerzijds een mythisch-religieuze betekenis, bijvoorbeeld in het vuur van de hel of het vagevuur. Anderzijds vervult het ook een profane functie. Met name ook in het Alpengebied is het vuur van essentieel belang vanwege de warmte die het genereert. Als het vuur niet meer in de hand wordt gehouden, kan het ook levens verwoesten. De manier waarop het vuur in beeld wordt gebracht kan daarom liefde en verering uitdrukken, maar ook straf en diepe vrees. Deze tweeslachtigheid staat centraal in de tentoonstelling, die de vraag aan de orde stelt welke percepties er rondom het verschijnsel vuur leven en hoe de functie en betekenis van vuur zijn veranderd.